Traumatic Brain Injury

Een traumatic brain injury (TBI) of craniocerebraal trauma (CCT) kan gedefinieerd worden als een slag op het hoofd die de werking van de hersenen verstoort. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een gesloten en een open hersenletsel. Een gesloten letsel komt het meest voor en is het gevolg van een stompe slag op het hoofd. Bij een open letsel is er sprake van penetratie van de schedel en van de hersenvliezen (bv. kogel of bomscherf).

  Beroerte&tia

Symptomen logopedie:

 • Slikproblemen
 • Stem- en spraakproblemen (dysartrie)
 • Communicatieproblemen

   •         - Uitleggen van ambiguïteiten in zinnen
   •         - Gevolgtrekkingen maken
   •         - Verbale planning
   •         - Synthese van betekenis, zinsbouw en pragmatische variabelen
   •         - Betekenisassociaties maken
   •         - Ophalen van tegengestelde of alternatieve betekenissen


 • Cognitieve problemen

   •         - Executieve functies
   •         - Concentratie
   •         - Geheugen
   •         - Desoriëntatie
   •         - Selectieve aandacht
   •         - Non-verbaal probleemoplossend gedrag
   •         - Abstract denken
   •         - Verwerkingssnelheid