Guillain-Barré

Guillain barré is een ontsteking van de zenuwen buiten de hersenen en het ruggenmerg door een (onbedoelde) reactie van je eigen immuunsysteem. Na een periode van progressieve verslechtering treedt stabilisatie en recuperatie op. De oorzaak is van Guillain barré is onbekend. Een deel van de patiënten maakt in de weken voor het optreden van GBS een infectie door (vb. verkoudheid, luchtweginfectie, diarree, ...).

symptomen kinesitherapie

 • Krachtsverlies beginnend in de benen tot mogelijks over het hele lichaam (progressieve verlammingsverschijnselen)
 • Gevoelsklachten (tintelingen, voosheid, …) in handen en voeten

Symptomen logopedie

 • Slikproblemen
  • Verhoogd risico op verslikken omwille van spierzwakte
 • Spraakproblemen (dysartrie)
  • Verminderde verstaanbaarheid omwille van spierzwakte
 • Mogelijkheid tot aangezichtsverlamming
  • Mimetherapie