Polyneuropathie

Polyneuropathie is de beschadiging aan meerdere zenuwen op meerdere plaatsen in het lichaam, vaak aan het uiteinde van de zenuw. Dit wordt veroorzaakt door problemen in de stofwisseling, intoxicaties, erfelijkheid, infecties, auto-immuunziekte of idiopathisch (zonder gekende oorzaak). Het gevolg hiervan is de beschadiging van uiteinden van de zenuw waardoor de gevoels- en/of bewegingszenuwen aangedaan zijn.

symptomen kinesitherapie

  • Sensorische klachten
    verdoofd gevoel, prikkelingen, tintelingen, veranderd gevoel, pijn, evenwichtsstoornissen
  • Motorische klachten
    spierzwakte, qfname spiermassa, krampen

Behandeling kinesitherapie

  • Krachtopbouwende oefeningen om spierzwakte tegen te gaan
  • Evenwichtsoefeningen
    leren compenseren voor het verlies aan gevoel en valrisico reduceren