Multiple Sclerose

MS is een aandoening waarbij de isolatielaag (myeline) rond de hersenen en het ruggenmerg aangetast wordt. Er staan ontstekingen in het myeline waardoor de zenuwen minder goed functioneren.

Het gevolg is dat er klachten of uitvalsverschijnselen ontstaan. Soms verdwijnen de klachten weer, maar als de zenuw zodanig beschadigd wordt verdwijnen de klachten niet meer volledig. De klachten zijn afhankelijk van de locatie van de ontstekingen. Het is van persoon tot persoon verschillend hoe vaak er een ontsteking optreedt, waar deze optreedt en hoe ernstig deze is. Daardoor is MS bij iedereen verschillend.

Als er na een opstoot nog verbetering te behalen valt, zal er alles aan gedaan worden om weer terug te komen op het voorgaande niveau. Wanneer we verwachten dat het herstel niet meer zal plaatsvinden, zal de therapie zich richten op onderhouden van de functies en het aanleren van nieuwe bewegingsstrategieën.

symptomen kinesitherapie

 • Krachtsvermindering of gevoelsveranderingen in de armen, benen en/of romp
 • Spierzwakte
 • Pijn
 • Verminderd zicht
 • Geheugenproblemen

Symptomen logopedie

 • Stemproblemen
  Oppervlakkige, hoorbare en zwakke ademhaling met een beperkte ademsteun tot gevolg, gespannen stemgeluid met heesheid tot gevolg, gestoorde controle over de stem
 • Spraakproblemen
  verminderde spraakverstaanbaarheid, binnensmondse en langzame spraak snelle vermoeibaarheid van tong- en lipspieren
 • Slikproblemen
  Verslikrisico, minder sensitiviteit om voedsel in de mond te lokaliseren waardoor de slikreflex moeilijk op gang komt, te weinig kracht om te kauwen, te korte kauwperiode waardoor het eten niet goed genoeg geplet wordt met verslikrisico tot gevolg, uitblijven van de hoestreflex tijdens verslikken
 • Taalproblemen (afasie)
  problemen met het vinden van woorden, moeilijkheden bij het benoemen van afbeeldingen, moeite hebben met het vasthouden van de structuur van een verhaal, snel afdwalen in een gesprek, verkeerd gebruik van klanken, vervangen van klanken, weglaten van klanken, verplaatsen van klanken

Behandeling kinesitherapie

 • Opbouwen/onderhouden conditie
 • Opbouwen/onderhouden spierkracht
 • Verminderden spasticiteit
 • Behouden mobiliteit van de spieren en gewrichten
 • Verbeteren/behouden balans
 • Verbeteren/behouden zelfstandigheid in dagelijks leven
 • Adviezen over hulpmiddelen
 • Adviezen voor partners/familie