Beroerte & TIA

Een beroerte of herseninfarct wordt veroorzaakt door de verstopping van een bloedvat in de hersenen. Bij een TIA (transient ischaemic attack) lost deze verstopping vanzelf op, maar bij een herseninfarct niet. De hersenen krijgen dan tijdelijk geen zuurstof waardoor ze beschadigd worden. Bij een hersenbloeding is er een scheur of lek van een bloedvat. Ook hier worden de hersenen beschadigd doordat bloed zich afzet in de hersenen.

Symptomen kinesitherapie:

  • Krachtsverlies in gelaat, arm of been
  • Gevoelsstoornissen in gelaat, arm of been
  • Halfzijdige blindheid of wazig zicht
  • Duizeligheid of evenwichtsstoornissen
  • Gangmoeilijkheden
  • Coördinatieproblemen

Symptomen logopedie:

  • Spraakstoornissen
  • Cognitieve problemen
  • Taalstoornissen
  • Slikproblemen